X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
جمعه 8 شهریور‌ماه سال 1387((هرگز بدون راهنما خوب و سنسی با اطلاع سعی نکنیدانرژی وقتتان را تلف کنید .))

فرا گیری و طرز پرتاب شوری کن را هنرجویان به طور شفاهی از استاد خود فرا می گرفتند. قوانین بعضی از نوع ساخت

شورایکن و پرتاب تکنیکی آن هنوز سری است ولی آنچه مسلم است ، برای پرتاب شوریکن ، تمام بدن باید حرکت کند.

برای تولید نیرو و قدرت هنگام پرتاب ، قسمت میانی بدن بسیار مهم است. زیرا اگر از این قسمت به درستی استفاده شود ،

شوری کن ، عمیقا“ به بدن حریف فرو خواهد رفت. قرار دادن صحیح انگشتها ، کمر ، بازو ها ، عضلات شکم و همچنین

هماهنگی بین دست و چشم ، باعث پرتاب بهتر سلاح می شود. تمرین روزانه نیز بررای ماهر شدن در کاربرد شوری کن

بسیار مؤثر است. به گفتة یک استاد نینجا به نام « تاناکا » سه تا پنج سال طول می کشد تا در پرتاب شوری کن مهارت پیدا

کرد. در هنگام پرتاب شورایکن دقت کنید روبروی هدف قراربگیرید در واقعا دستها و مسیر پرتاب روبروی هدف باید

قراربگیرد. همچنین در زدن هدف های کوتاه باید از داچی مناسب و کوتاه استفاده شود ( هی یایکوشی ) . همچنین اگر

هدفی را شما نمی بیند درتاریکی و یا در پشت دیوار یا درخت قرارگرفته است باید دقت کنید که مقدار وزن شورایکن

وانرژی وارد کردند به سلاح وجهت باد نوع صدای هدف رادرنظر بگیرید. وسپس شورایکن را رها کنید.

تمرین دیگر توسط انگشتان پا می باشد که توسط شست وانگشت کناری شست همراه با کفش مخصوصی نینجا وبدون کفش انجام می پذیرد . پرتاب این تکنیک احتیاج به مهارت و تعادل بسیار بالائی را دارد.سلاحهای مدرن امروزی نینجا همراه با سلاحهای سنتی برای آموزش هنرجویان نین جوتسو

در فراگیری پرتاب شورایکن به دقت جدول زیر را حفظ کنید.1- پرتاب درشب : موارد مهم

1- موقعیت صدا راتشخیص دهید. 2- اندازه و حجم هدف را مجسم کنید 3- سعی کنید باگوش

هایتان ببنید 4- سعی کنید برای دیدن هدف تمامی دقت و انرژی خود را مصرف کنید

5- آرام نفس بگشید. 6- اگر درحال تمرین هستید شورایکن راعلامت گذاری کنیدکه درشب

مسیرحرکت آن رابتوانید تشخیص دهید 7- در فضای باز تمرین کنید8- سعی کنید خود صدا

تولید نکنید9- نگذاریددرتمرین شب کسی یا اشخاصی درکنارشمایا اطراف منطقه تمرین شماباشد.

2- پرتاب در روز:

1- در ابتدا هنگام پرتاب شورایکن سعی کنید با یک نوع شورایکن تمرین کنیدکه به آن عادت کرده اید

2- درهنگام تمرین لباس مناسب بپوشید3- قبل از هرپرتابی خودراگرم کنید4- درپرتاب ستاره دقت کنید

تمرینات سرعتی وقدرتی راباهم تجربه کنید5- تکنیکهای داده شده رابدون هیچ عجله ای تمرین کنید تا

هنگام بدست آوردن مهارت فاصله هاراکم ویا زیاد نکنید.6- پس ازبدست آوردن مهارت درسلاح سعی

کنید انواع شورایکن را نیز تجربه کنید وبه مهارت خود بیافزاید. 7- درنگهداری سلاح خود کوشا
باشید.

خوب همرزمان عزیز اگه  بازم بتونم بیام نت  حتما درباره ( تکتیکهای پرتاب ومکانهای مناسب برای ضربه زدن ) رو خواهم نوشت .

هنرجوهای بوجینکان دوجو

نوشته شده توسط محمد | چاپ | نظرات 11iran ninjutsu and frank furd

تعداد حضور همرزمان : 38383powered by blogsky.com